SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Jesenski gotovinski kredit 2017

Jesenski gotovinski kredit

Za mirno jesen z roko v roki s SKB gotovinskim kreditom

Za jesenska oblačila, ali večja popravila,
za menjavo kuhinje, ali avtomobila …
Za dvorišče prekrit, si ozimnico naredit,
za mirno jesen – SKB kredit.

Prednosti gotovinskega kredita


Komu je namenjen?

Gotovinski kredit je namenjen vsem zaposlenim ali upokojencem rezidentom državljanom Republike Slovenije, ki prejemajo dohodke na osebni račun pri SKB ali v katero koli drugo banko ali hranilnico v Sloveniji, pod določenimi pogoji tudi tujcem rezidentom Republike Slovenije, ki prejemajo dohodke na osebni račun pri SKB.


Značilnosti

Vrste obrestne mere:

Koliko kredita lahko najamete?
Znesek kredita ni omejen, vendar je odvisen od kreditne sposobnosti stranke in načina zavarovanja kredita. Najnižji mesečni obrok je 40 EUR.

Kolikšna je lahko odplačilna doba gotovinskega kredita?
Odplačilna doba je od 3 mesecev do 10 let.

Kako lahko zavarujete kredit?

 • brez zavarovanja (možno do 8 let, odobritev je v pristojnosti enote, ki kredit odobri);
 • zavarovanje z zavarovalnico;
 • zavarovanje s porokom;
 • zavarovanje s hipoteko.

Kakšne stroške imate ob sklenitvi najema kredita?

 • kredit do 12 mesecev: 1,70 % od zneska kredita, tj. najmanj 40 EUR in največ 120 EUR;
 • kredit od 13 do 120 mesecev: 1,70 % od zneska kredita, tj. najmanj 45 EUR in največ 200 EUR.

Strošek vodenja kredita je odvisen od dobe odplačevanja kredita.
Pri zavarovanju z zavarovalnico stroška vodenja kredita ni.

Kaj je kreditna pogodba za nepremičnino?


Izračun gotovinskega kredita za znesek 8.000 EUR s spremenljivo obrestno mero za obstoječe in nove stranke SKB


doba odplačila 48 mesecev
fiksna obrestna mera E3 + 4,80 %
skupna obrestna mera 4,80 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 7,17 %
mesečna obveznost 183,51 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 9.164,78 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki ima v SKB odprt ali odpre Standardni osebni račun in nanj začne prejemati svoje prihodke;
 • Kredit se obrestuje s spremenljivo obrestno mero, ki se spreminja celotno odplačilno dobo. Sestavljena je iz referenčne obrestne mere 3-mesečni Euribor in fiksnega pribitka.Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec. Dnevna vrednost referenčne brestne mere je objavljena na Reutersovi strani EURIBOR01. Banka 3-mesečni Euribor objavlja tudi na spletnih straneh www.skb.si in v vseh poslovalnicah SKB. Referenčna obrestna mera 3-mesečni Euribor na dan 3.9.2018 znaša -0,319 %. Če je referenčna obrestna mera negativna se šteje, da le-ta znaša 0,00 %.
 • Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila. V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero stroškov predčasnega poplačila ni.
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 3. 9. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer kredita brez zavarovanja;
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno, vodenja kredita pa 2,40 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 136,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 1,164,78 EUR;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice, banka pa ne bo obračunala stroška vodenja kredita;
 • obrestne mere se v času akcije lahko spremenijo;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

 

20.000 EUR

Izračun gotovinskega kredita za znesek 20.000 EUR s fiksno obrestno mero za obstoječe in nove stranke SKB

 

doba odplačila 120 mesecev
fiksna obrestna mera 5,90 %
skupna obrestna mera 5,90 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 6,85 %
mesečna obveznost 221,04 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 27.348,71EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • izračun je narejen za kreditojemalca, ki ima v  SKB odprt ali pa odpre Standardni osebni račun in nanj začne prejemati svoje prihodke;
 • kredit se  obrestuje s fiksno obrestno mero, ki se ne spreminja celotno odplačilno dobo;
 • kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila. V primeru, da vsota predčasnih polačil v 12 (dvanajstih) mesecih presega 10.000EUR, je kreditojemalec dolžan banki plačati nadomestilo v višini 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno več kot eno leto do dokončne zapadlosti kreditne pogodbe, oziroma 0,5 % zneska predčasnega odplačila glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno manj kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, pri čemer nadomestilo za predčasno odplačilo ne presega zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju me dpredčasnim odplačilom in datumom prenehanja kreditne pogodbe.
 • efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 24. 10. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. 
 • mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR mesečno, vodenja kredita pa 3,00 EUR mesečno;
 • strošek odobritve kredita znaša 200,00 EUR;
 • skupni stroški kredita znašajo 7.348,71 EUR;
 • v izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. Izračun je narejen za primer zavarovanja s kreditno sposobnim porokom;
 • izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Zahtevana dokumentacija

Če želite pridobiti gotovinski kredit, potrebujete (dodatna razlaga):

Glede na zaposlitev stranke, višino dohodka, poslovanje z banko, vrsto zavarovanja kredita lahko banka zahteva dodatno kreditno dokumentacijo.