SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Zavarovanje kartic plus

Zavarovanje kartic plus

Skupaj zavarujmo bančne kartice in osebne stvari

Vas skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili SKB kartico ali bi vam jo ukradli? Kaj pa, če poleg kartice izgubite tudi ključe, osebne dokumente, denarnico in mobilni telefon? Če sklenete zavarovanje kartic plus, lahko mirno spite, saj imate zavarovane vse kartice SKB in osebne stvari.


Komu je namenjeno?

Zavarovanje kartic plus je namenjeno polnoletnim imetnikom osebnega računa pri SKB in vsem imetnikom kartic SKB ter osebam, ki so pooblaščene na osebnem računu, odprtem pri SKB.


Prednosti zavarovanja kartic plus

 • vključuje zavarovanje v primeru zlorabe izgubljenih ali ukradenih plačilnih in kreditnih kartic SKB (VISA debetna, MasterCard, VISA);
 • zavarovani so tudi osebni predmeti (ključi, osebni dokumenti, ročna torbica, denarnica, mobilni telefon – povrnitev stroškov telefonskih klicev);
 • vključuje kritje za dodatne stroške (preklic izgubljene / ukradene kartice, izdajo nove kartice in izdajo identifikacijske kartice za uporabo SKB NET spletne banke);
 • nizka cena glede na obseg zavarovanja;
 • zavarovanje velja v Sloveniji in tujini.

Značilnosti

 • SKB ponuja zavarovanje kartic plus v sodelovanju z Zavarovalnico Sava;
 • zavarovalna premija za celotno zavarovanje kartic plus znaša le 12 EUR;
 • zavarovalna premija se plačuje letno z direktno obremenitvijo z vašega osebnega računa;
 • pooblaščena oseba mora skleniti svoje zavarovanje.


Zavarovanje kartic plus obsega:


1. Zavarovanje tveganja zlorabe ukradenih ali izgubljenih plačilnih in kreditnih kartic

Z zavarovanjem kartic plus ste upravičeni do povračila škode, če pride do zlorabe izgubljenih ali ukradenih kartic ter kraje gotovine.
Zavarovanje vključuje škodo, nastalo od trenutka kraje ali izgube kartice do trenutka prijave izgube ali kraje kartice banki.

Stranke SKB lahko uveljavljate zavarovalna kritja, če je bila hkrati s krajo ali izgubo osebnih predmetov ukradena tudi vaša bančna kartica SKB. 
 

Vsebina kritja Višina kritja
zavarovanje zlorabe izgubljene ali ukradene kartice 3.000 EUR na izgubo in na leto za zlorabo/opravljeno plačilo s kartico
250 EUR po kartici in na leto za
zlorabo z dvigom gotovine

 

2. Zavarovanje kraje ali ropa gotovine

Zavarovanje kartic plus velja, če je bila imetniku kartice ukradena gotovina, ki jo je dvignil z osebnega računa na bankomatu ali v poslovalnici banke, če je do take kraje ali ropa prišlo v eni uri po opravljenem dvigu.
 

Vsebina kritja Višina kritja
zavarovanje predhodno dvignjene gotovine 125 EUR

 

3. Zavarovanje za dodatne stroške

Vključuje zavarovalno kritje za dejanske stroške, povezane:

 • s prijavo izgube / kraje kartice z namenom njenega preklica (kriti so stroški preklica kartice),
 • z izdajo nove kartice zaradi izgubljene / ukradene kartice,
 • z izdajo identifikacijske kartice za uporabo SKB NET spletne banke  v primeru izgube ali kraje.
Vsebina kritja Višina kritja
(po dogodku, do 3x letno)

stroški prijave izgube / kraje kartice
in izdaje nove kartice

12 EUR

stroški identifikacijske kartice za uporabo
SKB NET spletne banke

22 EUR

 

4. Zavarovanje kraje ali izgube osebnih predmetov

Poleg zavarovanja kartic SKB zavarovanje kartic plus vključuje tudi zavarovanje nekaterih osebnih predmetov, ki jih po navadi nosimo skupaj s karticami. Zavarovanje velja za:

 • ključe,
 • osebne dokumente,
 • ročno torbico,
 • denarnico,
 • mobilni telefon (povrnitev stroškov telefonskih klicev).

Območje kritja velja na ozemlju celotne Evrope (geografsko).

Vsebina kritja Višina kritja
(na izgubo in na leto)
zavarovanje stroškov ponovne izdelave dokumentov 100 EUR
zavarovanje stroškov ponovne izdelave ključev 300 EUR
na zgubo in na leto
zavarovanje stroškov ročne torbice/torbe, denarnice 100 EUR
na zgubo in na leto
zavarovanje mobilnega telefona
(povrnitev stroškov telefonskih klicev)
100 EUR
na zgubo in na leto


Zavarovalna kritja navedenih osebnih predmetov lahko uveljavljate samo, če je bila hkrati s krajo osebnih predmetov ukradena tudi kartica SKB.

Pomembno!
Izguba ali kraja kartice


Zavarovanec je dolžan izgubo ali krajo kartice nemudoma prijaviti policiji in v poslovalnici banke SKB, kjer ima odprt račun, ali na telefonsko številko:

 • za MasterCard kartico in VISA kartico na (01) 430 26 62 ali (01) 471 50 80;
 • za brezstično MasterCard kartico in VISA kartico na (01) 471 50 92;
 • za VISA debetno kartico na (01) 471 50 90.

Če zavarovanec vloži prijavo po telefonu, mora v naslednjih osmih dneh v poslovalnici pisno potrditi resničnost prijave.

Kraja, odtujitev, rop gotovine
Prav tako mora imetnik kartice krajo, odtujitev, rop gotovine ali kakršen koli drug napad nemudoma prijaviti policiji, drugače zavarovalnica za omenjena tveganja ne odgovarja.

Kaj morate storiti, da lahko uveljavljate prednosti zavarovanja kartic plus, če izgubite le kartico?
Če pride do zlorabe ukradene ali izgubljene katere koli plačilne in kreditne kartice SKB, morate:

 • najpozneje v 45 dneh vložiti odškodninski zahtevek v poslovalnicah Save;
 • v skladu s pogoji za zavarovanje kartic plus pridobiti vso dokumentacijo, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka pri zavarovalnici.

Škodo prijavite na telefonski številki zavarovalnice (07) 391 73 31,
vsak dan med 7.30 in 15.30, ob sredah med 7.30 in 17.00.

Odškodninski zahtevek je na voljo v poslovalnicah SKB ali poslovalnicah Save. Zavarovalnica bo škodo, krito po pogodbi, povrnila v roku 14 dni po prejemu popolne dokumentacije.

Kaj morate storiti, da lahko uveljavljate prednosti zavarovanja kartic plus, če poleg kartice SKB izgubite tudi osebne predmete?
Poleg postopkov, opisanih za primer izgube kartice SKB, je treba ob sočasni
kraji ali izgubi osebnih predmetov pri prijavi odškodninskega zahtevka priložiti tudi policijsko poročilo.


Zahtevana dokumentacija

Kako do zavarovanja kartic plus?
Izpolnite pristopno vlogo (PDF) in jo oddajte v poslovalnici SKB.