SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Varnostni SMS

Varnostni SMS

Z Varnostnim SMS-om do večjega nadzora in boljše preglednosti vašega poslovanja

Varnostni SMS vas obvesti o dvigu gotovine na bankomatu, nakupu na prodajnem mestu, nakupu prek spleta in telefona. Tako ste takoj obveščeni o vsaki transakciji, ki je bila v Sloveniji ali v tujini opravljena z vašo kreditno oziroma plačilno bančno kartico.


Komu je namenjen?

Varnostni SMS je namenjen vsem imetnikom VISA in MasterCard kartic, ki si želijo večjo preglednost in nadzor nad kartičnim poslovanjem.


Prednosti

Varnostni SMS
 • Večji nadzor in boljša preglednost poslovanja s kartico;
 • višja stopnja varnosti pri nakupih in dvigih na bankomatih;
 • nadzor nad nedovoljeno uporabo kartice in s tem preprečevanje večjih finančnih izgub ob zlorabi kartic;
 • možnost takojšnjega ukrepanja v primeru nepooblaščene uporabe kartice;
 • boljši nadzor nad osebnimi financami;
 • spremljanje opravljenih transakcij v realnem času, takoj ko se izvršijo;
 • sporočilo dobite za transakcije, opravljene doma in v tujini.

Značilnosti

Kako naročite Varnostni SMS?

Varnostni SMS naročite z vlogo prek spletne banke SKB NET ali v katerikoli poslovalnici SKB. Izberete lahko, kdaj želite prejeti SMS obvestilo o uporabi kartice.

Izberete lahko med dvema storitvama:

Storitev 1 V Sloveniji V tujini
Dvig na bankomatu vsak dvig vsak dvig
Nakup prek POS-terminala vsak nakup vsak nakup
Nakup prek spleta/telefona vsak nakup vsak nakup
Storno nakupa vsak nakup vsak nakup

 

Storitev 2 V Sloveniji V tujini
Dvig na bankomatu nad 30 EUR nad 30 EUR
Nakup prek POS-terminala nad 30 EUR nad 30 EUR
Nakup prek spleta/telefona vsak nakup vsak nakup
Storno nakupa vsak nakup vsak nakup

 Z Varnostnim SMS-om prejmete naslednje informacije:

 • vrsta transakcije;
 • datum in ura transakcije;
 • zadnje 4 številke kartice;
 • znesek transakcije;
 • prodajno mesto, kjer je bila izvršena transakcija.

V sporočilu so vedno izpisane tudi ključne informacije in telefonska številka, ki jo pokličete ob sumu zlorabe svoje kartice.


Zahtevana dokumentacija

Varnostni SMS naročite z vlogo prek spletne banke SKB NET.

Če želite naročiti Varnostni SMS, potrebujete:

 • veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list);
 • mobilno telefonsko številko;
 • številko kartice, katere transakcije želite spremljati.