SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Dodatna zavarovanja za imetnike kartic

Dodatna zavarovanja imetnikov kartic

Brezplačna zavarovanja za prijazno in zanesljivo pomoč

SKB kartice nudijo več kot le varno negotovinsko poslovanje doma in v tujini. Dodatna zavarovanja prinašajo našim zlatim in poslovnim plačilnim karticam še večjo vrednost, vam pa dodatno varnost pri vsakdanjem poslovanju in pri potovanjih v tujino.

Komu so namenjena?

Namenjena so vsem imetnikom zlatih in poslovnih SKB plačilnih kartic -   poslovne MasterCardzlate VISA in zlate VISA Prestige kartice.

Prednosti

 • višje zavarovalne vsote;

 • inovativni zavarovalni paketi;

 • dodatna varnost za imetnike poslovnih in zlatih SKB plačilnih kartic;

 • brezplačno zavarovanje za primer nezgodne smrti in zdravstvena pomoč na potovanjih za vse imetnike kartic.


Značilnosti

 • zavarovalni paket je sklenjen samodejno in brezplačno ob odobritvi plačilne kartice;
 • obseg in vrsta kritja sta odvisna od vrste plačilne kartice;
 • pomoč v slovenskem jeziku 24/7 kjer koli po svetu;
 • do zavarovalnih kritij ste upravičeni samo, če ste potovanje oz. blago v celoti plačali s SKB kartico (izjema je Zavarovanje za primer nezgodne smrti).


Pregled zavarovalnih kritij in vsot* za imetnike poslovne MasterCard, zlate VISA in zlate VISA Prestige kartice
 

  poslovna MasterCard zlata VISA,
zlata VISA Prestige
Nezgodna smrt 10.000 EUR 30.000 EUR 
Nezgodna smrt ali popolna trajna invalidnost v tujini 150.000 EUR
Podaljšanje garancije proizvajalca 2.000 EUR
Zdravstvena pomoč 
zdravljenje v tujini 20.000 EUR  100.000 EUR
 • prevoz
300 EUR 300 EUR
 • hospitalizacija
65 EUR/noč 65 EUR/noč
 • vozovnica za povratni let
/ 700 EUR
Zamuda prtljage / leta 
zamuda prtljage 250 EUR 500 EUR
zamuda leta 250 EUR 500 EUR
Asistenca na potovanju 
pravno varstvo    
 • za zavarovanca
/ 6.700 EUR
 • za zakonskega partnerja
/ 3.500 EUR
 • za otroka
/ 350 EUR
nakazovanje sredstev v tujino  / 1.000 EUR
potovanje nadomestnega delavca v tujino   / 6.700 EUR
stroški pošiljanja nujnih sporočil  / da
Odpoved / prekinitev potovanja   / 7.000 EUR
Osebna odgovornost v tujini  / 300.000 EUR

* V tabeli navedene zavarovalne vsote so informativne. Za natančne informacije preberite splošne pogoje posameznega kritja.


Zavarovalna kritja Zavarovalnice Triglav

Zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti

Vključuje izplačilo posmrtnine upravičencem v primeru smrti zavarovanca zaradi nesreče, vendar le, če smrt nastopi v obdobju 30 dni po zadevni nesreči. Splošni pogoji za zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti (PDF).

Zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti v tujini

Vključuje izplačilo posmrtnine upravičencem v primeru smrti zavarovanca zaradi zavarovane nesreče, vendar le, če smrt nastopi v 30 dneh po zadevni nesreči. Velja tudi za popolno trajno invalidnost zaradi zavarovane nesreče, ki se je zgodila med zavarovanim potovanjem zunaj države stalnega prebivališča zavarovanca. Splošni pogoji za zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti v tujini (PDF).

Razširitev garancije proizvajalca

Zavarovalno kritje je namenjeno podaljšanju garancije proizvajalca za 12 mesecev od preteka osnovne garancije, ob upoštevanju omejitev in izključitev. Velja za novo gospodinjsko opremo (bela tehnika, elektronika in zabavna elektronika), kupljeno izključno z zavarovano kartico, ki jo je izdala SKB d.d.. Splošni pogoji za razširitev garancije proizvajalca (PDF).

Zavarovanje za zamudo leta/prtljage

Zavarovanje za zamudo leta/prtljage za več kot štiri ure v primerjavi s časom prihoda odhoda, navedenim na letalski vozovnici. Splošni pogoji za zavarovanje za zamudo leta/prtljage (PDF).

Zavarovanje osebne odgovornosti v tujini

Zavarovanje pred finančnimi posledicami osebne odgovornosti vas kot zavarovanca za telesne poškodbe in/ali materialno škodo ali nematerialno škodo, ki je posledica prej navedenega, nenamerno povzročeno tretji osebi med zavarovanim potovanjem v tujini, plačanim z zavarovano kartico. Splošni pogoji za zavarovanje osebne odgovornosti v tujini (PDF).


Prijava in reševanje škode

Za uveljavitev zavarovalnega kritja, morate čim prej (rok je naveden v posameznih splošnih pogojih) po nastanku poškodbe ali škode (razen v primeru naravnih nesreč ali višje sile), škodo prijaviti pri Zavarovalnice Triglav, d.d.

Prijavo škode posredujte na:

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Služba za kompleksne škode
Verovškova ulica 60 b
1000 Ljubljana

Asistenčni center Zavarovalnice Triglav, d.d. 
Informacije in vprašanja, prijava in reševanja škode 080 28 64
iz tujine +386 (0)2 222 28 64, elektronski naslov info@triglav.si
Za zavarovanja: nezgodna smrt, nezgodna smrt ali popolna trajna invalidnost v tujini, podašanje garancije proizvajalca, zamuda prtljage / leta, osebna odgovornost v tujini.

Zavarovalna kritja Lloyd's

Asistenca na potovanju

Kriti so stroški, ki so nastali pri pravni obrambi vas kot zavarovanca v civilnih in kazenskih postopkih, sproženih proti vam med potovanjem v tujini, stroški finančnih obveznosti, ki jih tuja sodišča zahtevajo za zavarovanje plačila pravnih stroškov in stroškov kazenskih postopkov, ki so bili uvedeni zoper vas med potovanjem v tujini.

Če med potovanjem v tujini ostanete brez gotovine zaradi kraje ali izgube prtljage z gotovino, bo zavarovalnica izvedla potrebne ukrepe za nakazilo sredstev v višini 1.000 EUR, ki jih boste kot zavarovanec povrnili v roku treh mesecev po tem, ko se vrnete v državo stalnega prebivališča.

Pri poslovnem potovanju zunaj države stalnega prebivališča, daljšem od treh dni, in v primeru, ko utrpite telesne poškodbe ali zbolite tako, da morate biti hospitalizirani več kot pet dni, zavarovalnica krije stroške vašega povratnega potovanja v vaš kraj stalnega prebivališča, kar pomeni, da krije stroške potovanja, prevoznega sredstva in potovalni razred, ki je enakovreden vašemu potovalnemu razredu, in stroške namestnika, ki ga je delodajalec imenoval, da opravi delovne obveznosti namesto vas.

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra. Pokličite Europ Assistance (EASIG) na tel. +44 203 788 86 56. Splošni pogoji za asistenco na potovanju (PDF).

Zdravstvena pomoč

Če kot kot zavarovanec zbolite ali se vam zgodi nesreča med potovanjem v državi ali izven države stalnega prebivališča, bo zavarovalnica krila stroške hospitalizacije, kirurških operacij, zdravniške oskrbe in nege, stroške prevoza in tistih farmacevtskih izdelkov, ki jih je predpisal lečeči zdravnik med potovanjem (do omejitev, opredeljenih v splošnih pogojih). Predhodno je potrebno pridobiti soglasje zavarovalnice. Splošni pogoji za zdravstveno pomoč (PDF).

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra. Pokličite Europ Assistance (EASIG) na tel. +44 203 788 86 56.

Zavarovanje za odpoved/prekinitev potovanja

Zavarovanje vključuje povračilo vseh stroškov (glede na omejitve, določene v splošnih pogojih) odpovedi potovanja, ki so bili vam kot zavarovancu zaračunani skladno s splošnimi pogoji potovalne agencije in pogoji prodaje. Velja, če potovanje odpoveste pred začetkom datuma potovanja zaradi resne bolezni, resne telesne poškodbe ali smrti (vaše ali bližnjega sorodnika), zaradi prisilne brezposelnosti, delnega ali popolnega zaprtja podjetja, v katerem ste bili zaposleni, prisilne karantene ali poziva pred sodišče.

Zavarovanje vključuje tudi kritje stroškov vašega potovanja kot zavarovanca v državo stalnega prebivališča ali v kraj pogreba sorodnika v državi stalnega prebivališča, če morate prekiniti svoje potovanje zaradi resne bolezni, resne telesne poškodbe ali smrti bližnjega sorodnika. Splošni pogoji za zavarovanje za odpoved/skrajšanje potovanja (PDF).

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra. Pokličite Europ Assistance (EASIG) na tel. +44 203 788 86 56.

 

Prijava in reševanje škode

Asistenco pri zavarovanjih zdravstvene pomoči, asistence na potovanju in odpovedi ali prekinitvi potovanja nudi podjetje International SOS.

Zahtevo za asistenco posredujte na:

Asistenčni center Europ Assistance (EASIG - Europ Assistance Servicios Integrales de Gestion S.A.) 24/7
Informacije in vprašanja, prošnje za pomoč pri asistenčnih storitvah v tujini +44 203 788 86 56.
Za zavarovanja: zdravstvena pomoč, asistenca na potovanju, odpoved ali prekinitev potovanja.
ali

SKB@inservis.com
Inservis MVC s.r.o. (sprejem zahtevkov za Lloyd's)

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra.

Pregled zavarovalnih kritij in vsot za imetnike zlate MasterCard kartice

Imetniki zlate MasterCard kartice ste deležni vseh ugodnosti in prednosti Mednarodnega zavarovalnega paketa MasterCard, ki brez dodatnih plačil ali sklenitev zavarovanj povečuje varnost v tujini.

Zavarovalni paket zlata MasterCard kartica EUR
NEZGODNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJU
 • za primer smrti ali trajne invalidnosti
 100.000
 • iskanje in/ali vrnitev posmrtnih ostankov v domovino
 30.000
BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE
 • dnevna odškodnina - ZDA in Švica
 50/dan
 • dnevna odškodnina - druge države
 25/dan
POMOČ ŠTUDENTOM OB NEZGODI MED POTOVANJEM V TUJINI
 • za stroške in posebna predavanja ali tečaje
 1.500
 • če je potreben ponoven vpis v isti letnik
 3.000
 • za estetske korekture
 največ 2.500
ZAMUDA PRI POLETU  do 125
ZAMUJENA / IZGUBLJENA PRTLJAGA  do 125