SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Naložbeni depozit in investicijski skladi

Krovna sklada Amundi Funds in Amundi Index Solutions

Naložbe v krovna sklada tuje družbe za upravljanje. Z mislijo na prihodnost.

Imate presežek denarnih sredstev, ki jih želite investirati? Krovna sklada Amundi Funds in Amundi Index Solutions zagotavlja premišljeno in celovito razpršitev vaših naložb. Številni in raznoliki podskladi vam omogočajo individualno oblikovano ponudbo s kombinacijo obvezniških in delniških skladov  ter skladov denarnega trga (v okviru krovnega skada Amundi Funds) in indeksnih skladov (v okviru krovnega sklada amundi Index Solutions), različnih panog in vrst izdajateljev na kapitalskih trgih ZDA, Evrope in Azije, ki jih upravljajo priznani strokovnjaki.

Posebna ponudba - brez vstopnih ali izstopnih stroškov

Amundi Funds - poletje 2018

Oplemenitite svoje premoženje z naložbami v investicijske sklade. Izberite primerno naložbo in investirajte v podsklade krovnih skladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions brez vstopnih ali izstopnih stroškov!


Komu sta namenjena?

Naložbe v krovna sklada Amundi Funds in Amundi Index Solutions so namenjene vlagateljem:

 • ki želijo vlagati v finančne instrumente, vendar jim čas in znanje ne dopuščata neposrednega vlaganja;
 • ki želijo dosegati večje donose, kot jih prinašajo klasične oblike varčevanja, pri tem pa so pripravljeni sprejeti povečano naložbeno tveganje.

H krovnim investicijskim skladom lahko pristopijo vse polnoletne osebe, ob navzočnosti zakonitega zastopnika pa tudi vse mladoletne osebe. Pravna oseba lahko pristopi k skladu prek zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.


Prednosti krovnih skladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions

 • ponudba 30 skrbno izbranih podskladov;
 • lokalno upravljanje podskladov iz regionalnih centrov v New Yorku, Los Angelesu, Londonu, Parizu, Tokiu in Singapurju, kar omogoča upravljavcu Amundi Asset Management podroben pregled nad dogajanjem na lokalnih kapitalskih trgih;
 • velika raznolikost naložbenih možnosti na vseh kapitalskih trgih zagotavlja številne možnosti izbire glede na stopnjo tveganja in želeni čas trajanja naložbe;
 • premoženje krovnega sklada Amundi Funds upravlja družba Amundi Asset Management, ki se uvršča med tri največje tovrstne družbe v Evropi.

Značilnosti

Banka SKB ima dovoljenje za trženje skupaj 27-ih podskladov krovnega sklada Amundi Funds in 3. podskladov Amundi Index Solutins, ki ji ga je podelila Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ponudba obsega različne naložbene strategije v okviru obvezniških, delniških in indeksnih podskladov ter podskladov denarnega trga.

V okviru podskladov obeh krovnih skladov lahko izbirate med:

 • različnimi valutami (EUR, USD, JPY);
 • različnimi geografskimi območji (ZDA, zahodna ali vzhodna  Evropa, Kitajska, Japonska, Pacifik, države v razvoju ipd.) ali
 • različnimi panogami (glede na velikost podjetij, vrsto finančnih ustanov, tehnologije ipd.).

Družba za upravljanje Amundi Asset Management
Premoženje krovnega sklada Amundi Funds upravlja družba Amundi Asset Management. Družba je bila ustanovljena 1. januarja 2010 z združitvijo strokovnih znanj in izkušenj s področja upravljanja premoženja dveh velikih bančnih skupin: Crédit Agricole in Société Générale. Po vrednosti sredstev v upravljanju (več kot 650 mrd. EUR) se Amundi Asset Management uvršča med tri največje tovrstne družbe v Evropi in med 10 največjih tovrstnih družb na svetu.

Vpisna mesta za občane
Pristopne izjave in naročila za nakup ali prodajo investicijskih skladov lahko oddate v vseh poslovalnicah banke SKB.


Zahtevana dokumentacija

Če želite pristopiti k investicijskemu skladu Amundi Funds, potrebujete:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • davčno številko,
 • osebni račun, odprt pri banki SKB.