SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Naložbeni depozit in investicijski skladi

KD Krovni sklad

Naložbe v vzajemne sklade slovenske družbe za upravljanje. Z mislijo na prihodnost.

Imate presežek denarnih sredstev in ga želite investirati? V SKB posredujemo pri pristopu k KD Krovnemu skladu družbe za upravljanje KD Skladi, d.o.o., pri čemer so stroški pristopa enaki kot v primeru pristopa pri KD družbi za upravljanje. Naložbe v KD Krovni sklad vam omogočajo različne naložbene strategije v okviru politike upravljanja posameznega podsklada.


Komu so namenjene?

Naložbe v KD Krovni sklad so namenjene vlagateljem:

  • ki želijo vlagati v finančne instrumente, vendar jim čas in znanje ne dopuščata neposrednega vlaganja vanje;
  • ki želijo dosegati večje donose, kot jih prinašajo klasične oblike varčevanja, pri tem pa so pripravljeni sprejeti povečano naložbeno tveganje.

K investicijskemu skladu lahko pristopijo vse polnoletne osebe, ob navzočnosti zakonitega zastopnika pa tudi vse mladoletne osebe . Pravna oseba lahko pristopi k skladu prek zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.
 


Prednosti naložb v KD Krovni sklad

  • izbirate lahko med 14 različnimi podskladi;
  • premoženje KD Krovnega sklada upravlja družba za upravljanje KD Skladi, d.o.o., ki spada med največje družbe za upravljanje v Republiki Sloveniji;
  • možnost pristopa v vseh poslovalnicah SKB.

Značilnosti

Kaj je krovni sklad?
Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov različnih naložbenih politik, ki so oblikovane kot ločeno premoženje. Krovni sklad ni pravna oseba in predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov.

Vpisna mesta za občane
Pristopne izjave in naročila za nakup ali prodajo investicijskih kuponov lahko
oddate v poslovalnicah banke SKB.
 


Zahtevana dokumentacija

Če želite pristopiti h KD Krovnemu skladu, potrebujete:

  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list);
  • davčno številko.