SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Vezani depoziti

Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti

Varna in zanesljiva naložba z mesečnim izplačilom donosa

Vezani depoziti omogočajo mesečno izplačilo obresti in razpolaganje z njimi že takrat, ko je vaš depozit še vedno varno vezan v banki.

Skladno z zakonom o dohodnini so obresti za denarne depozite v višini nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31. 12.  imate možnost razmejevanja obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji poslovalnici.


Komu je namenjen?

Vezan depozit z mesečnim izplačilom obresti je namenjen domačim in tujim poslovno sposobnim fizičnim osebam, pod posebnimi pogoji pa tudi mladoletnim osebam, ki potrebujejo soglasje staršev (zakonitih zastopnikov).


Prednosti vezanega depozita

  • mesečno izplačilo obresti;
  • skladno z Zakonom o dohodnini so obresti za depozite nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31.12. lahko razmejite obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji poslovalnici;
  • pogodbo o vezavi depozita lahko sklenete v kateri koli poslovalnici SKB;
  • jamstvo denarnih sredstev je zagotovljeno v skladu z zakonom o sistemu jamstva za vloge.

Značilnosti

Vrsta obrestne mere Doba vezave Minimalni znesek
fiksna 13 mesecev do 3 let 50.000 EUR


Kdaj lahko razpolagate z vezanimi sredstvi?

  • Glavnica depozita je razpoložljiva ob izteku dobe vezave depozita;
  • obresti na glavnico depozita se izplačujejo mesečno in jih lahko uporabljate takoj.

SPLET KOMPLET - Spletno  in telefonsko bančništvo
Vezane depozite lahko spremljate prek SKB NET-a in SKB TEL-a  (01) 471 55 55.


Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti vezani depozit, potrebujete:

  • veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko  (pri mladoletnih osebah tudi zakonitega zastopnika);
  • če gre za skrbništvo mladoletnih oseb, pa tudi uradno dokazilo o skrbništvu.

Več informacij