SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Vezani depoziti

Vezani depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti

Varna in zanesljiva naložba v domači in tujih valutah

Vezani depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti omogoča izplačilo obresti po preteku vezave in hkrati tudi možnost nadaljnje vezave depozita v evrih in tudi v drugih valutah.

Skladno z zakonom o dohodnini so obresti za denarne depozite v višini nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31. 12.  imate možnost razmejevanja obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji poslovalnici.


Komu je namenjeno?

Vezani depozit z izplačilom obresti ob zapadlosti je namenjen domačim in tujim poslovno sposobnim fizičnim osebam, pod posebnimi pogoji pa tudi mladoletnim osebam, ki potrebujejo soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov.


Prednosti vezanih depozitov

  • možnost samodejnega obnavljanja depozita samo z glavnico (obresti se nakažejo na osebni račun) ali z glavnico in obrestmi;
  • redno obveščanje banke o samodejni obnovitvi depozita, obrestni meri in novi zapadlosti depozita;
  • skladno z Zakonom o dohodnini so obresti za depozite nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31.12. lahko razmejite obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji poslovalnici;
  • pogodbo o vezavi depozita lahko sklenete v kateri koli poslovalnici SKB;
  • preprosto in hitro sklepanje vezanega depozita prek sodobnih bančnih poti;
  • jamstvo denarnih sredstev je zagotovljeno v skladu z zakonom o o sistemu jamstva za vloge.

Značilnosti

Možnost vezave depozita v valutah: EUR, CHF, USD in GBP.

Depozit v EUR

Obdobje vezave in obrestna mera:


Depozit v tujih valutah (CHF, USD in GBP)

Obdobje vezave in obrestna mera:

  • s fiksno obrestno mero od 31 dni do 2 let.

Najnižji znesek depozita glede na valuto
250 EUR ali 400 CHF ali 300 USD ali 200 GBP.

Kdaj lahko razpolagate z vezanimi sredstvi?
Med dobo vezave depozita sredstva niso razpoložljiva. Znesek vezanega depozita in pripisane obresti se ob izteku vezave prenesejo na osebni račun.

SPLET KOMPLET – Spletno in telefonsko bančništvo
Vezane depozite lahko spremljate prek SKB NET-a in SKB TEL-a (01) 471 55 55.


Zahtevana dokumentacija

Če želite skleniti vezani depozit, potrebujete:

  • veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko (pri mladoletnih osebah za zakonitega zastopnika);
  • če gre za skrbništvo mladoletnih oseb, pa tudi uradno dokazilo o skrbništvu.

Več informacij