SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Opozorilo

Lažna uporaba grafične podobe in naziva SKB

Na nekaterih spletnih straneh se v oglasnih sporočilih pojavlja lažna grafična podoba in naziv SKB, zato vas prosimo, da ste pozorni in previdni pri svojem odzivanju nanje.

Svetujemo vam, da ne puščate svojih podatkov in telefonskih številk, saj se s tem izpostavljate tveganju zlorabe.

Primer lažnega obvestila:

Lažna uporaba SKB

Priporočila za varno uporabo spletnega bančništva

Banka SKB nikoli ne uporablja elektronskih medijev za posredovanje ali pridobivanje zaupnih podatkov, zato tovrstnih obvestil oz. pozivov ne upoštevajte.

Za varno uporabo spletnega bančništva upoštevajte naslednja priporočila:

 • ne pošiljajte zaupnih podatkov za uporabo spletnega bančništva prek elektronske pošte;
 • ne odpirajte elektronske pošte ali priponk neznanih pošiljateljev;
 • ne obiščite neznane spletne strani prek povezave v e-sporočilu;
 • izberite gesla, ki jih je težko uganiti, jih redno menjajte in jih ne zaupajte nikomur;
 • varno hranite svoje identifikacijske elemente - pametne kartice s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali identifikacijske kartice ne puščajte na vidnem mestu;
 • osebnega gesla in identifikacijske številke oz. pametne kartice za dostop do SKB NET-a in PRO SKB NET-a nikoli ne hranite skupaj in na mestih, dostopnih tretjim osebam;
 • v SKB NET-u uporabite možnost nastavitve "Zaprta lista prejemnikov" in "Limiti računov";
 • pametno kartico vstavite v čitalec samo takrat, ko uporabljate PRO SKB NET;
 • preverjajte zadnje transakcije in prijave;
 • po uporabi storitev SKB NET-a in PRO SKB NET-a se vedno odjavite in zaprite brskalnik, računalnik, na katerem uporabljate PRO SKB NET pa ugasnite, kadar ga ne uporabljate;
 • poskrbite, da so na računalnikih nameščeni zadnji varnostni popravki in ustrezni protivirusni programi ter ne nameščajte programske opreme iz nepreverjenih virov;
 • uporabljajte ustrezen brskalnik in operacijski sistem ter poskrbite za posodobitve;
 • uporabljajte osebni požarni zid (firewall).

Več o varni uporabi interneta
https://www.varninainternetu.si/