SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Upravni odbor

Upravni odbor SKB banke d.d. ima od 29. 5. 2018 sedem članov:

Predsednik Upravnega odbora
Jean-Philippe Guillaume

Namestnik predsednika Upravnega odbora
Pierre-Yves Demoures

Člani Upravnega odbora
Maria Koytcheva Rousseva, Clara-Elen Grigore, Milorad Katnić, Vojka Ravbar in Andre Gardella.


Predsednik Upravnega odbora

Jean-Philippe Guillaume
predsednik Upravnega odbora banke

Izobrazba: 
Magisterij 1 iz ekonomije in financ, Institut d’études Politiques – IEP (Inštitut za politične študije – IEP), Pariz
Magisterij 2 iz podjetniških financ in finančnih trgov, Institut d’études Politiques –IEP (Inštitut za politične študije – IEP), Pariz

Delovna mesta:
2015: Société Générale Pariz – Regijski direktor za Balkan - nadzornik za 7 podružnic: SG Slovenija, SG Bolgarija, SG Srbija, SG Črna gora, SG Makedonija, SG Albanija, SG Moldavija
2012: Société Générale Kamerun (Douala) – glavni izvršni direktor
2010: Société Générale Pariz – direktor sektorja Prodaja in marketing v diviziji Mednarodno bančništvo na drobno in član Izvršnega odbora divizije Mednarodno bančništvo na drobno Skupine Société Générale, Pariz
2007: Société Générale, Compiègne, Francija – direktor poslovne mreže v regiji južna Pikardija, Francija (35 poslovalnic)
2002: CGA – faktoring podružnica Skupine Société Générale, Pariz – glavni izvršni direktor
1999: CGA – faktoring podružnica Skupine Société Générale, Pariz – namestnik glavnega izvršnega direktorja, direktor Marketinga in prodaje
1992: Société Générale Pariz – Inšpektor (notranje revidiranje)


Namestnik predsednika Upravnega odbora

Pierre-Yves Demoures

Izobrazba:
magisterij iz mehanike tal, Université Paris VII
magisterij iz gradbeništva, Ecole Centrale, Paris

Delovna mesta:
2012: Société Générale Paris - Glavni operativni direktor divizije Mednarodno bančništvo in finančne storitve (IBFS) do 2017
2007: Société Générale Paris - Direktor sektorja Človeški viri za francosko poslovno mrežo
2003: Société Générale Paris - Direktor sektorja za globalne operativne posle na področju korporativnega in investicijskega bančništva
2000: Société Générale Paris - Direktor sektorja za kapitalske naložbe na področju korporativnega in investicijskega bančništva
1999: Société Générale Paris - Direktor zalednih služb za področje kapitalskih trgov
1997: Banka Indosuez - Namestnik direktorja notranje revizije
1993: Banka Indosuez - Direktor zalednih služb
1990: Banka Indosuez - Direktor zaposlovanja v sektorju Človeški viri
1988: Air France - Direktor sektorja Človeški viri, izpostava Orly
1985: Air France - Namestnik direktorja, izpostava NIca
1982: Air France - svetovalec v Oddelku za operativne raziskave
1980: Office National d’Etudes et Recherches aérospatiales- ONERA (Nacionalni urad za vesoljske študije in raziskave), Air France


Maria Koytcheva Rousseva

Izobrazba:
Magisterij iz poslovnih ved, Univerza v Leipzigu, Nemčija
Diploma iz mednarodnih gospodarskih odnosov na University of National and World Economy, Sofija, Bolgarjja

Delovna mesta:
2015: Société Générale Srbija, Beograd – glavna izvršna direktorica
2012: Société Générale Expressbank, Bolgarija - namestnica glavnega izvršnega direktorja in namestnica predsednika uprave
2011: Société Générale Expressbank, Bolgarija – izvršna direktorica in direktorica divizije Poslovanje s podjetji in finančnimi trgi
2010: Société Générale Expressbank, Bolgarija – članica Uprave
2008: Société Générale Expressbank, Bolgarija – prokurist (zastopanje banke)
2005: Société Générale Expressbank, Bolgarija – direktorica sektorja Korporativno & investicijsko bančništvo
2002: HVB Bank Biochim, Bolgarija – direktorica divizije Poslovanje z mednarodnimi podjetji (2004), namestnica direktorja sektorja Poslovanje z mednarodnimi podjetji (2003), direktorica sektorja za poslovanje z multinacionalnimi podjetji (2002)
2000: HypoVereinsbank Bolgarija, poslovna enota Sofija – skrbnica podjetij
1999: Hebros Bank, Zakladništvo – zaledne službe


Clara-Elen Grigore

Izobrazba:
Magisterij iz teze »Komercialne strategije in politike pogajanj« na univerzi Paris 1 Panthéon – Sorbona, Pariz
Diploma iz mednarodne ekonomije, Paris 1 Panthéon – Sorbona, Paris
Diploma iz ekonomije mednarodnega poslovanja, Univerza v Bukarešti - Fakulteta za ekonomske študije, mednarodno poslovanje in ekonomijo
Diploma iz podjetniškega upravljanja, Francoski inštitut za upravljanje, podružnica IUP Clermont-Ferrand v Bukarešti

Delovna mesta:
2017: Société Générale, Pariz, Mednarodno bančništvo na drobno, poslovna enota Evropa – generalna sekretarka za Evropo in Rusijo
2013: Société Générale, Pariz – glavna svetovalka za poslovanje in organizacijo v diviziji Podjetniški resursi in inovacije
2010: Société Générale, Pariz, divizija Mednarodno bančništvo in finančne storitve (IBFS) - projektni vodja na področju kreditiranja, direktorica programa vzpostavitve standardne platforme za mednarodne podružnice za poslovanje s prebivalstvom
BRD Société Générale Group, Bukarešta – projektni vodja reorganizacije poslovne mreže BRD (6 mesecev)
2006: Société Générale, Pariz, divizija Mednarodno bančništvo in finančne storitve (IBFS), namestnica direktorja poslovanja v segmentu migrantov
2005: Brasserie Kronenbourg, Chatillon, Francija – direktorica prodaje za področje Paris Est
2004: Coca-cola Enterprise, Clamart, Francija – namestnica direktorja trženja


Milorad Katnić

Izobrazba:
Doktor znanosti – doktorska dizertacija »Javni izdatki in gospodarska rast«, Ekonomska fakulteta, Univerza Črne gore, Podgorica 
Magisterij iz Analize in pregleda javnega dolga, Ekonomska fakulteta, Univerza Črne gore, Podgorica
Diploma iz Podjetniške ekonomije, Ekonomska fakulteta, Univerza Črne gore, Podgorica

Delovna mesta:
2016: Univerza Donja Gorica, Črna gora - izredni profesor za poslovna predmeta »Država in poslovanje« in »Javne finance in gospodarski razvoj« in predavatelj na isti Univerzi od leta 2007
2015: UNDP Črna gora (United Nations Development Program, Montenegro) – koordinator in glavni avtor Poročila o nacionalnem življenjskem razvoju in vodilni strokovnjak za področje zaposlovanja mladih
2012: Vlada Črne gore, svetovalec predsednika vlade na področju gospodarstva in financ
2010: Ministrstvo za finance, Vlada Črne gore – minister
2004: Ministrstvo za finance, Vlada Črne gore – namestnik ministra
2000: Inštitut za strateške študije in prognoze, Podgorica, Črna gora – raziskovalec in analitik


Vojka Ravbar
namestnica glavnega izvršnega direktorja banke

Izobrazba:
magisterij iz ekonomije in diploma iz ekonomije

Delovna mesta:
2014: SKB, namestnica glavnega izvršnega direktorja banke in članica Upravnega odbora SKB d.d.;
2010: SKB, članica uprave banke in od junija 2010: namestnica glavnega izvršnega direktorja banke in članica Upravnega odbora SKB d.d.;
2005: SKB, izvršna direktorica – generalna sekretarka;
2001: SKB, izvršna direktorica za bančne storitve in poslovno podporo;
2000: SKB, svetovalka uprave, nato izvršna direktorica za mednarodno bančno poslovanje;
1993: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije, državna sekretarka za zunanje ekonomske odnose;
1990: Zunanje ministrstvo Republike Slovenije, namestnica zunanjega ministra, odgovorna za zunanje ekonomske odnose Republike Slovenije;
1977: Vlada Republike Slovenije, ekonomsko področje – od pripravnice do svetovalke vlade za področje mednarodnega sodelovanja in vodja oddelka za ekonomske odnose s tujino.


Andre Gardella
Glavni izvršni direktor banke

Izobrazba: 
Università Bocconi, Milano (diploma summa cum laude iz ekonomije)

Delovna mesta:  
2017: Société Générale, SKB d.d., glavni izvršni direktor in član Upravnega odbora SKB d.d.;
2012: Banco Cacique – Banco Pecunia, São Paulo, vodja Področja marketinga in prodaje, od 2015 glavni izvršni direktor;
2011: Banco Société Générale do Brasil (BSGB), São Paulo, vodja Področja strukturiranih financ;
2008: Self Trade Bank Madrid, glavni izvršni direktor ter kasneje predsednik in glavni izvršni direktor Self Bank, španske podružnice Boursorama Banque, član Izvršnega odbora in sekretar Upravnega odbora Boursorama Banque;
2006: Boursorama Banque, Boulogne Billancourt, glavni operativni direktor in član Izvršnega odbora, sekretar Upravnega odbora;
2002: Société Générale, Paris, Področje strategije Skupine: odgovoren za interne združitve in pripojitve (M&A) ter strateške analize;
2001: SG Cowen, European Technology Group, Paris / London, član tima za financiranje podjetij s področja tehnologije;
1998: Société Générale, Paris, Področje lastniškega financiranja podjetij: sklepanje in izvedba privatnih in javnih izdaj (delnic, drugih lastniških instrumentov) na italijanskem in španskem primarnem trgu kapitala;
1995: Société Générale, Paris, Področje strukturiranih financ: pogajanja in organizacija poslov izvoznega financiranja.