SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Sponzorstvo

Povezanost in vpetost SKB v okolje

Skrb in odgovornost do ljudi in prostora, v katerem delamo in živimo, je ena izmed temeljnih vrednot SKB.

SKB v skupini Société Générale ohranja svojo usmeritev – povezani smo z okoljem, o čemer pričajo različne oblike finančne pomoči kulturnim, športnim in človekoljubnim organizacijam ter njihovim projektom.

Zavedamo se, da se uspeh vsake gospodarske družbe meri z uspešnostjo okolja, v katerem posluje. Svojo filozofijo sožitja z okoljem uresničujemo tudi tako, da namenjamo del ustvarjenega dohodka kot svoj neposredni prispevek različnim družbenim dejavnostim – kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in športnim.

Naša družbena odgovornost se izraža v transparentni poslovni praksi, ki temelji na etičnih vrednotah; spoštujemo življenje, delo in ustvarjalnost zaposlenih, ožje skupnosti in širšega družbenega okolja. Zavzemamo se za dobre medčloveške odnose ter zdravo in pozitivno okolje, zato skušamo pomagati posameznim združenjem in posameznikom s podobnimi vrednotami.

Sponzorske prošnje sprejemamo na naslov sponzorstva@skb.si.