Sponzorstvo

Povezanost in vpetost SKB v okolje

Skrb in odgovornost do ljudi in prostora, v katerem delamo in živimo, je ena izmed temeljnih vrednot SKB.

SKB v skupini Société Générale ohranja svojo usmeritev – povezani smo z okoljem, o čemer pričajo različne oblike finančne pomoči kulturnim, športnim in človekoljubnim organizacijam ter njihovim projektom.

Zavedamo se, da se uspeh vsake gospodarske družbe meri z uspešnostjo okolja, v katerem posluje. Svojo filozofijo sožitja z okoljem uresničujemo tudi tako, da namenjamo del ustvarjenega dohodka kot svoj neposredni prispevek različnim družbenim dejavnostim – kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in športnim.

Naša družbena odgovornost se izraža v transparentni poslovni praksi, ki temelji na etičnih vrednotah; spoštujemo življenje, delo in ustvarjalnost zaposlenih, ožje skupnosti in širšega družbenega okolja. Zavzemamo se za dobre medčloveške odnose ter zdravo in pozitivno okolje, zato skušamo pomagati posameznim združenjem in posameznikom s podobnimi vrednotami.


Osebno sponzorstvo deskarja Tima Kevina Ravnjaka

Tim Kevin Ravnjak

Naš prispevek slovenskemu športu smo letos še poglobili z osebnim sponzorstvom vrhunskega mladega deskarja Tima Kevina Ravnjaka. Tim Kevin je na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 osvojil 8. mesto v snežnem žlebu. Spodbujali ga bomo na njegovi nadaljnji športni poti, v ta namen pa pripravljamo v sodelovanju z OKS tudi različne aktivnosti.

Sponzorske prošnje sprejemamo na naslov sponzorstva@skb.si.