Prosta delovna mesta

SKB banka d.d. Ljubljana, članica ene izmed najuspešnejših evropskih in svetovnih bančnih skupin Société Générale, utrjuje in širi poslovanje na slovenskem bančnem trgu.

Za nadaljnje uspešno poslovanje iščemo sodelavca na delovnem mestu

Svetovalec za kadre (m/ž) v sektorju Človeški viri

Poslanstvo dela
Zagotavljanje kakovostne kadrovske strukture in razvoja delavcev v skladu s in v podporo strategije banke.

Opis del in nalog

 • sodeluje pri planiranju kadrov in stroškov delovne sile;
 • organizira in izvede izbirne in druge kadrovske postopke pri zaposlitvah in kadrovskih spremembah;
 • ugotavlja potrebe po usposabljanju, organizira in spremlja usposabljanje delavcev;
 • pripravlja načrte razvoja delavcev;
 • proučuje, razvija in uvaja sisteme plač, stimuliranja in motiviranja delavcev;
 • razvija in uvaja metode za učinkovito ravnanje z delavci;
 • razvija in vzdržuje kadrovsko informacijski sistem;
 • svetuje organizacijskim enotam pri ravnanju z delavci in na delovno-pravnem področju;
 • pripravlja analize in poročila s kadrovskega področja;
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.

Odgovornosti

 • udejanja etične kodekse;
 • varuje informacije in informacijski sistem;
 • varuje osebne, zaupne in tajne podatke;
 • skrbno ravna s sredstvi za delo in opremo;
 • izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Pogoji za opravljanje dela

 • 6/II stopnja strokovne izobrazbe kadrovske, organizacijske ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih;
 • zahtevnejša ustna in pisna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku;
 • dobre organizacijske sposobnosti;
 • poznavanje delovno-pravne zakonodaje;
 • komunikativnost, odgovornost.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim delom.
Delovno mesto je v Ljubljani.

Če vas to delo zanima in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da prijave s priloženim življenjepisom posredujete v roku 8-ih dni od objave prek spodnjega obrazca ali na cloveski.viri@skb.si, z obveznim pripisom “Svetovalec za kadre”.

Ljubljana, 22. 2. 2017

Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za izbor kadrov v naši družbi in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali drugim osebam ali organizacijam.

S pošiljanjem prijave potrjujete, da so vpisani podatki točni in pravilni ter dovoljujete, da z vašimi podatki ravnamo skladno z določbami veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov.