Prosta delovna mesta

SKB banka d.d. Ljubljana, članica ene izmed najuspešnejših evropskih in svetovnih bančnih skupin Société Générale, utrjuje in širi poslovanje na slovenskem bančnem trgu.

Za nadaljnje uspešno poslovanje iščemo sodelavca na delovnem mestu

Produktni manager (m/ž) v sektorju Marketing – produkti in procesi

Poslanstvo dela
Na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine SG oblikuje in izvaja razvojno strategijo za področje kreditnega poslovanja banke za vse segmente strank. Spremlja tržne trende ter življenjski ciklus le-teh in jih prilagaja, da bi povečal učinkovitost.

Opis dela

 • pripravlja razvojno strategijo produktov/storitev in njeno izvedbo;
 • ustrezno umešča, opredeljuje in diferencira produkte/storitve in ponudbo banke;
 • določa akcijske načrte uvajanja produktov/storitev in primernih prodajnih kanalov;
 • spremlja življenjski ciklus produktov/storitev in jih prilagaja tržnim spremembam (trendi, ponudba, cena, pogoji….), konkurenci in potrebam strank;
 • izvaja analizo trga in pregled konkurence;
 • pripravlja trženjske, komercialne akcije in prodajne načrte;
 • uravnava partnerske odnose z dobavitelji;
 • pripravlja predstavitve produktov/storitev in drugo dokumentacijo za usposabljanje prodajnega osebja in usposablja ob bolj kompleksnih spremembah;
 • izdeluje priročnike za prodajno osebje;
 • izdeluje dokumentacijo za stranke;
 • oblikuje uporabniške zahtevke in drugo potrebno dokumentacijo za uvedbo produktov/storitev;
 • uvaja in razvija skupne blagovne znamke, partnerstva z namenom oblikovanja skupnih ponudb in tržnih pristopov;
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.

Od kandidata pričakujemo

 • 7. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne smeri (alternativa 6/II);
 • zahtevno pisno in ustno komuniciranje v angleškem jeziku;
 • sposobnost analitičnega in kreativnega razmišljanja;
 • prodajno naravnanost in usmerjenost k stranki;
 • samostojnost, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost ter dobre organizacijske sposobnosti;
 • 3 leta delovnih izkušenj na področju bančništva oz. finančnih storitev;
 • poznavanje:
  • bančnih produktov (kreditiranje),
  • procesov odobravanja in pristopov upravljanja poslovnih procesov (BPM),
  • poslovanja/kreditiranja pravnih subjektov,
  • novih tehnologij in trendov,
  • zakonodaje vezane na zgornja področja.

Iščemo kandidate, ki bodo primerno razvojno usmerjeni, sposobni udejanjiti priložnosti in ustrezno prepoznavati nevarnosti izhajajoč iz sprememb v okolju, konkurenci in zakonodaji.

Odgovornosti

 • udejanja etične kodekse;
 • varuje informacije in informacijski sistem;
 • varuje osebne, zaupne in tajne podatke;
 • skrbno ravna s sredstvi za delo in opremo;
 • izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Delovno mesto je v Ljubljani.

Če vas tovrstno delo zanima in izpolnjujete navedene pogoje vas vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom posredujete v 8-ih dneh od objave prek spodnjega obrazca ali na cloveski.viri@skb.si, s pripisom »za razpis »Produktni manager – za kreditno poslovanje».

Ljubljana, 22. 3. 2017

Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili izključno za izbor kadrov v naši družbi in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali drugim osebam ali organizacijam.

S pošiljanjem prijave potrjujete, da so vpisani podatki točni in pravilni ter dovoljujete, da z vašimi podatki ravnamo skladno z določbami veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov.