SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Lastniška struktura

SKB banka d.d., Ljubljana, se je skupini Société Générale (SG), Pariz, Francija, pridružila leta 2001. Francoska bančna mreža ima danes v lasti 99,7293 % delniškega kapitala banke SKB, lastniška struktura pa je podrobneje razčlenjena v spodnji tabeli.
 
Delničarji banke SKB in njihovi lastniški deleži, 30. 6. 2018:
Lastniška struktura
Société Générale S.A., Pariz 97,5846 %
Société Générale - client account - fiduciarni račun* 2,1447 %
Manjšinski delničarji (100) 0,0561 %
Nezamenjane materializirane delnice 0,2146 %
Skupaj 100,00 %

*Societe Generale drži delnice v svojem imenu in za račun Généfinance S.A., Pariz, ki je v 100% lasti Société Générale.

Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR
Število delnic: 12.649.200 (kosovne delnice)
Število delničarjev: 103