SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Sporočila za javnost 2005

Naročite se na RSS Sporočila za javnost

Informacije o ključnih dogodkih, prelomnicah, finančnih rezultatih, viziji in načrtih, strategiji in poslovanju banke ter o ponudbi in ugodnostih SKB najdete v naših sporočilih za javnost. Starejša sporočila za javnost najdete v arhivu.

Jelka Novak Katona
svetovalka za odnose z javnostmi in vodja Korporativnih komunikacij
(01) 471 59 79

 • 14.12.2005

  Hvala, ker nam zaupate!

  V SKB banki smo se ob koncu leta odločili združiti novoletno voščilo s komunikacijsko kampanjo, s katero se želimo zahvaliti strankam za izkazano zaupanje.

  PDF
 • 01.12.2005

  SKB banka o odločbi inšpektorata RS za notranje zadeve

  SKB banka je bila danes, v četrtek, 1. decembra 2005, na svojo zahtevo, ki jo je dne 28.11.2005 naslovila na Inšpektorat RS za notranje zadeve, seznanjena z uradno informacijo o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora ter njihovimi ugotovitvami pri pregledu podjetja za zasebno varovanje PCA d.o.o., ki opravlja po pogodbi tudi fizično varovanje v SKB banki.

  PDF
 • 28.11.2005

  SKB banka nadaljuje postopek z oškodovanci s pripravo odškodninskih zahtevkov

  23. novembra 2005 se je iztekel rok, do katerega naj bi se odzvali oškodovanci oropanih sefov ter se dogovorili za takojšnji osebni ogled sefa.

  PDF
 • 07.11.2005

  Bančni sefi SKB banke na Slovenski 56 v Ljubljani

  SKB banka kot del skupine Société Générale, ene največjih finančnih skupin v evrooobmočju, jamči za povrnitev dokazane gmotne izgube z zavarovanji pri prvovrstnih zavarovalnicah v svetovnem merilu.

  PDF
 • 04.11.2005

  Prvi ogledi strank poškodovanih sefov

  SKB banka bo naredila vse, da strankam povrne dokazano materialno izgubo. Oškodovancem zagotovljena diskretnost in osebni pristop pri pregledovanju sefov.

  PDF
 • 28.10.2005

  Prenos procesiranja plačilnega prometa v družbo eFunds

  SKB banka in družba eFunds International Limited, vodilna ponudnica storitev na področju elektronskega plačilnega prometa in globalnih rešitev, tudi na področju upravljanja s tveganji, sta podpisali pogodbo o prenosu dejavnosti in vseh 38 zaposlenih iz družbe za plačilni promet Plasis, d. o. o., katere lastnica je SKB banka, v podružnico družbe eFunds v Sloveniji.

  PDF
 • 18.10.2005

  Bernard Koenig prejel francosko državno odlikovanje

  V ponedeljek, 17. oktobra 2005, je francoska veleposlanica v Sloveniji, njena ekscelenca gospa Dominique Gazuy, podelila Bernardu Koenigu ''Red viteza'', državno odlikovanje za zasluge, ki jih je pri svojem več kot tridesetletnem delu v tujini prispeval k večanju ugleda države Francije na mednarodnem področju.

  PDF
 • 17.10.2005

  Spremenjena podjetniška klima

  Gospodarska in upravna klima v Sloveniji je trenutno podjetništvu zelo naklonjena. To se kaže v spremenjeni zakonodaji, hitrejših upravnih postopkih, posredno pa tudi v spremembi davčnega okolja.

  PDF
 • 06.10.2005

  Nova poslovalnica SKB banke v Murski Soboti

  SKB banka je odprla vrata svoje nove poslovalnice v Murski Soboti, ki je sicer v neposredni bližini prejšnje poslovalnice.

  PDF
 • 06.10.2005

  Ugodnosti za podjetja in imetnike zasebnih dejavnosti

  Slovensko bančno okolje postaja vse bolj konkurenčno, kar se odraža tudi pri strankah in njihovih vedno večjih zahtevah ter potrebah pri poslovanju.

  PDF
 • 04.10.2005

  Razširitev skupne ponudbe naložbenih življenjskih zavarovanj

  Naložbeni življenjski zavarovanji Skladba I in Skladba II dopolnjujeta ponudbo klasičnih življenjskih zavarovanj, ki jih SKB banka posreduje strankam v sodelovanju z zavarovalnico Generali.

  PDF
 • 15.09.2005

  Posojilo sindikata slovenskih bank za obnovo in izgradnjo hotela Budapest v Moskvi

  Sindikat slovenskih bank je, pod upravljalskim vodstvom SKB banke, ki nastopa kot agentka posla, podpisal pogodbeno dokumentacijo za financiranje prve faze projekta prenove in izgradnje Hotela Budapest v središču Moskve v višini 32,5 milijonov ameriških dolarjev.

  PDF
 • 23.06.2005

  Živ-Žav s Čuki in SKB PAPIJEM za otroke iz dermatološke klinike

  Včeraj, 22. junija 2005, so se v avli Dermatološke klinike v Ljubljani mali bolniki zabavali na vsakoletnem poletnem ŽIV-ŽAV-u.

  PDF
 • 20.06.2005

  SKB banka pridobila dovoljenje za trženje in prodajo podskladov investicijskega sklada SGAM fund

  V petek, 15. julija 2005, je Agencija za trg vrednostnih papirjev uvrstila 20 podskladov investicijskega sklada SGAM FUND, katerih upravljalec premoženja je Société Générale Asset Management S.A., družba iz finančne skupine, katere del je tudi SKB banka, na "Seznam investicijskih skladov iz držav - članic Evropske unije, ki izpolnjujejo pogoje za trženje in prodajo v Republiki Sloveniji".

  PDF
 • 17.06.2005

  Tivolsko rajanje za najmlajše varčevalce

  Včeraj, 16. junija 2005, se je, kljub malce muhastem vremenu, na že petem tradicionalnem srečanju mladih varčevalcev SKB banke zbrala pisana množica ljudi od najmlajših do najstarejših.

  PDF
 • 19.05.2005

  Sklepi 17. skupčine

  Delničarji so na 17. Skupščini SKB banke, ki je bila v četrtek, 19. maja 2005, soglasno sprejeli vse predlagane sklepe.

  PDF
 • 18.05.2005

  Sklepi 18. skupščine delničarjev SKB banke

  Delničarji so se seznanili s poročilom Nadzornega sveta o sprejetem Letnem poročilu SKB banke za leto 2005, s poročilom revizorske hiše Ernst & Young d.o.o. Ljubljana in sprejeli poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

  PDF
 • 08.03.2005

  SKB banka in olimpijski komite Slovenije gostila pokrovitelje in partnerje

  Na Ljubljanskem gradu so se včeraj, 8. marca 2005, na prvem tovrstnem, družabnem srečanju zbrali najvišji predstavniki pokroviteljev in partnerjev Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

  PDF
 • 25.02.2005

  Letošnji rezultati poslovanja

  Najboljši v zadnjih petih letih.

  PDF