SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Sporočila za javnost 2001

Naročite se na RSS Sporočila za javnost

Informacije o ključnih dogodkih, prelomnicah, finančnih rezultatih, viziji in načrtih, strategiji in poslovanju banke ter o ponudbi in ugodnostih SKB najdete v naših sporočilih za javnost. Starejša sporočila za javnost najdete v arhivu.

Jelka Novak Katona
svetovalka za odnose z javnostmi in vodja Korporativnih komunikacij
(01) 471 59 79

 • 23.11.2001

  Z novo kartico Maestro SKB banka leta 2002 do milijona tolarjev

  Maestro kartica tekočega računa SKB banke konec letošnjega leta prinaša uporabnikom številne novosti. Nova kartica, ki ima še lepši in sodobnejši videz in je popolnoma varna, omogoča uporabnikom poleg številnih novosti pri plačevanju tudi sodelovanje v nagradni igri, z glavno nagrado - milijonom slovenskih tolarjev.

  PDF
 • 22.11.2001

  Obvestilo SKB banke d.d. za javnost 4

  Uprava banke je na osnovi pooblastila po 34. členu statuta sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala banke z izdajo 3.899.902 navadnih delnic banke z nominalno vrednostjo vsake delnice 1.000 SIT.

  PDF
 • 20.11.2001

  Plačilne kartice v ponudbi SKB banke pod skupno znamko MasterCard

  SKB banka d.d. je izdajateljica treh različnih EuroCard/MasterCard kartic, in sicer navadne, zlate in poslovne. Z združitvijo Europay International in MasterCard International pa se tudi v SKB-jevi ponudbi plačilnih kartic obetajo spremembe.

  PDF
 • 25.06.2001

  SKB banka ostaja tretja banka v Sloveniji

  SKB banka je v prvi polovici letošnjega leta poslovala v skladu s planom in ustvarila čisti dobiček v višini 114 milijonov SIT, Skupina SKB pa dobiček v višini 130 milijonov SIT po slovenskih računovodskih standardih.

  PDF
 • 14.06.2001

  BA Maestro kartice od 12. junija uporabne tudi v tujini

  Kartica tekočega računa SKB banke BA Maestro, je z 12. junijem postala mednarodna kartica.

  PDF
 • 24.05.2001

  Izid ponudbe Societe Generale za odkup delnic SKB banke

  22. februarja 2001 je Société Générale S.A. dala javno ponudbo za odkup 7.800.000 navadnih imenskih delnic SKB banke d.d., istega razreda z glasovalno pravico, kar vključuje delnice v GDR programu, vpisane na ime The Bank of New York kot depozitarne banke. Ponudba za odkup se je iztekla 20. aprila 2001.

  PDF
 • 24.05.2001

  Bernard Koenig član uprave SKB banke

  Imenovanje je v skladu s strateškim povezovanjem SKB banke s skupino Société Générale.

  PDF
 • 24.05.2001

  Po uspešnem zaključku javne ponudbe Societe Generale in SKB banka nadaljujeta z združitvijo

  V četrtek, 24. maja 2001, so delničarji na 12. Skupščini SKB banke d.d. razrešili stari in imenovali novi šestčlanski Nadzorni svet v sestavi: Jean -Louis Mattei, Jacques Tournebize, Alexis Raymond Juan, Bernarde Coursat, Andrej Lasič in Milan Jelenc.

  PDF
 • 05.04.2001

  Višje obrestne mere za varčevalce SKB banke

  SKB banka je 4. aprila 2001 v svoji ponudbi povišala obrestne mere za občane na področju vezav depozitov, predvsem kratkoročnih.

  PDF
 • 23.03.2001

  Ponudba Societe Generale za odkup delnic SKB banke

  22. februarja 2001 je Société Générale S.A. dala in v časniku Finance objavila javno ponudbo za odkup 7.800.000 navadnih imenskih delnic SKB banke d.d. istega razreda z glasovalno pravico, kar vključuje delnice v GDR programu, vpisane na ime The Bank of New York kot depozitarne banke ("delnice SKB banke").

  PDF
 • 23.03.2001

  Objava o dosegu praga uspešnosti ponudbe

  PONUDBA ZA ODKUP DELNIC SKB BANKE D. D., AJDOVŠČINA 4, LJUBLJANA NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. 23/171/AG-01 Z DNE 20.02.2001

  PDF
 • 27.02.2001

  Nerevidirani letni rezultati poslovanja SKB banke

  V skladu s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev ter podrobneje 6. členom Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in v skladu s pravili Ljubljanske borze objavljamo nerevidirane letne rezultate poslovanja SKB banke, d.d., in Skupine SKB banke, d.d., prikazane po slovenskih računovodskih standardih.

  PDF
 • 22.02.2001

  Obvestilo SKB banke d.d. za javnost 3

  Uprava SKB banke vam z zadovoljstvom sporoča, da sta se francoska banka Société Générale in SKB banka d.d. uspešno dogovorili za strateško partnerstvo.

  PDF
 • 22.02.2001

  Povzetek prospekta za odkup delnic SKB banke

  Po konkurenčnem postopku iskanja strateškega partnerja je nadzorni svet SKB banke dne 20. januarja 2001 soglasno izbral Société Générale kot najustreznejšega ponudnika.

  PDF
 • 22.02.2001

  Mnenje o ponudbi za odkup

  SKB banka d.d. je dne 25. oktobra 2000 začela postopek iskanja tujega strateškega partnerja. Postopek je potekal v skladu z mednarodno prakso, v sodelovanju s finančnim svetovalcem, investicijsko banko HSBC iz Londona.

  PDF
 • 24.01.2001

  Strateško partnerstvo Société Générale in SKB banke d.d.

  SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, Slovenija ("SKB banka") in Société Générale, Tour Société Générale, 17, Cours Valmy, Paris-La Défense 7 Valmy, 92972 Paris - La Défense Cedex, Francija, seznanjata javnost, da sta se 23. januarja 2001 dogovorili glede pogojev nameravane javne ponudbe ("Javna ponudba"), ki jo bo dala Société Générale za nakup vseh delnic SKB banke.

  PDF
 • 20.01.2001

  Obvestilo SKB banke d.d. za javnost

  Nadzorni svet SKB banke se je 20. januarja 2001 soglasno odločil, da kot ponudnika za strateškega partnerja izbere francosko banko Société Générale.

  PDF
 • 20.01.2001

  Obvestilo SKB banke d.d. za javnost 2

  SKB banka je po prvih preliminarnih nerevidiranih in nekonsolidiranih ocenah za leto 2000 iz tekočega poslovanja po slovenskih računovodskih standardih izkazala 240 milijonov SIT dobička, ki pa ga je, v skladu s sklepom skupščine delničarjev dne 31. 5. 2000, v celoti namenila za pokrivanje izgube iz preteklega leta, in sicer iz izrednih odhodkov.

  PDF
 • 18.01.2001

  Euromoneyeva konferenca za tuje investitorje na Dunaju

  16. in 17. januarja 2001 se je na mednarodni konferenci "Central & Eastern European Issuers & Investors Forum", ki jo vsako leto na Dunaju za tuje investitorje organizira britanski Euromoney, zbralo rekordno število udeležencev iz vsega sveta, in sicer okrog 800 (lani 500).

  PDF