SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Sporočila za javnost 2000

Naročite se na RSS Sporočila za javnost

Informacije o ključnih dogodkih, prelomnicah, finančnih rezultatih, viziji in načrtih, strategiji in poslovanju banke ter o ponudbi in ugodnostih SKB najdete v naših sporočilih za javnost. Starejša sporočila za javnost najdete v arhivu.

Jelka Novak Katona
svetovalka za odnose z javnostmi in vodja Korporativnih komunikacij
(01) 471 59 79

 • 19.12.2000

  ISO standard

  SKB banka je decembra 2003 s svoje spletne strani umaknila sporočilo za javnost z dne 19. 12. 2000, ker informacije v omenjenem sporočilu niso več relevantne.

  PDF
 • 18.12.2000

  SKB banka podarila Ložanom 1,5 miljona tolarjev

  SKB banka je Krajevni skupnosti Log pod Mangrtom podarila 1,5 milijona tolarjev za pomoč krajanom ob nedavni naravni nesreči.

  PDF
 • 11.12.2000

  Plačilni promet s tujino uspešno tudi preko poslovnega SKB NET-a

  Od 11. septembra letos, ko so začele slovenske banke preko transakcijskih računov (TRR) poleg deviznega izvajati tudi tolarski plačilni promet, do konca novembra je v SKB banki TRR odprlo 1.647 podjetij.

  PDF
 • 06.12.2000

  Odobren pokojninski načrt pokojninske družbe SKB

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 23. novembra 2000 na osnovi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakona o upravi izdalo pozitivno mnenje za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja Pokojninski družbi SKB in odobrilo pokojninski načrt dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja omenjene pokojninske družbe.

  PDF
 • 15.11.2000

  Ugodni devizni krediti SKB banke za slovenske uvoznike

  SKB banka je na osnovi pred kratkim prejetega mednarodnega sindiciranega posojila v višini 50 milijonov evrov s strani sindikata trinajstih tujih bank pripravila posebno ponudbo deviznih kreditov za slovenske uvoznike, ki jih slednji že lahko črpajo.

  PDF
 • 07.11.2000

  V SKB banki transakcijski račun odprlo že 86 podjetij

  Od 11. septembra naprej, ko so začele slovenske banke preko transakcijskih računov (TRR) poleg deviznega izvajati tudi tolarski plačilni promet, je v SKB banki TRR odprlo 86 podjetij, od tega 35 novoustanovljenih.

  PDF
 • 02.11.2000

  SKB banka nadaljuje s procesom notranje konsolidacije in strateškega povezovanja

  V skladu s sprejeto strategijo je SKB banka pričela z aktivnostmi iskanja tujega strateškega partnerja, ki bo pripomogel k hitrejšemu uresničevanju ciljev, zastavljenih v strategiji banke.

  PDF
 • 25.10.2000

  SKB banka pridobila mednarodno sindicirano posojilo v vrednosti 50 mio evrov

  SKB banka je 25. oktobra 2000 v Ljubljani podpisala pogodbo o najetju dolgoročnega mednarodnega sindiciranega posojila v višini 50 milijonov evrov.

  PDF
 • 28.09.2000

  SKB banka odpira transakcijske račune tudi za novoustanovljena podjetja

  1. oktobra 2000 se bo začel prenos plačilnega prometa na SKB banko še za 370 podjetij iz prvega operativnega načrta.

  PDF
 • 08.09.2000

  Odslej v SKB banki tudi gospodarjenje s tujimi vrednostnimi papirji

  V zadnjem letu dni so z SKB banko kot posrednikom na tuje trge vrednostnih papirjev vstopile številne stranke.

  PDF
 • 05.09.2000

  Priznanje SKB banki za odličnost v plačilnem prometu s tujino

  Banka American Express vsako leto podeljuje svojim korespondenčnim bankam priznanje za natančnost in strokovnost pri izvajanju plačilnega prometa s to banko.

  PDF
 • 05.09.2000

  Elektronski plačilni promet pri SKB banki brezplačen

  Ob začetku opravljanja plačilnega prometa preko bank, 11. septembra 2000, bo v okviru pilotskega usposabljanja bank (PUB) pričelo opravljati plačilni promet preko SKB banke 38 podjetij.

  PDF
 • 22.08.2000

  Slovenski olimpijci z VISA karticami SKB banke

  SKB banka je skupaj s podjetjem Visa v torek, 22. avgusta 2000, na prireditvi "Športno popoldne s slovenskimi olimpijci" na Ljubljanskem gradu slovenskim olimpijcem podelila Visa plačilno-kreditne kartice SKB banke.

  PDF
 • 27.07.2000

  SKB banka v prvem polletju dosegla tri četrtine načrtovanega letnega dobička

  SKB banka je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 501 milijon SIT dobička po slovenskih računovodskih standardih, kar je na nivoju dobička, doseženega v prvih šestih mesecih preteklega leta.

  PDF
 • 17.07.2000

  WAP SKB NET omogoča vpogled v stanje in promet

  Na današnji novinarski konferenci SKB banke so Matej Narat, izvršni direktor za komercialno poslovanje SKB banke, Franc Bračun, pooblaščenec uprave SKB banke, in Martin Mihelčič, odja razvoja storitev elektronskega poslovanja SKB banke, predstavili pomembne novosti na področju mobilnega bančništva SKB banke.

  PDF
 • 11.06.2000

  "Več obrokov, več udobja"

  SKB banka je s 1. julijem 2000 uvedla nove ugodnosti pri poslovanju s plačilno-kreditno kartico VISA. Kartici VISA zaupa mnogo uporabnikov, saj je enaindvajset tisoč bank (članov mreže VISA International) doslej izdalo že več kot milijardo VISA kartic, kar je največ od vseh kartic.

  PDF
 • 31.05.2000

  Delničarji SKB banke potrdili delo uprave v minulem delu

  V sredo, 31. maja 2000, je v kinodvorani Union v Ljubljani zasedala deseta skupščina delničarjev SKB banke. Na njej so delničarji sprejeli predlagane sklepe o poslovanju SKB banke, spremembe Statuta SKB banke ter imenovali novo članico nadzornega sveta in revizorsko hišo, ki bo ocenjevala poslovanje banke v letu 2000.

  PDF
 • 16.05.2000

  Cvetka Selšek najuglednejša med finančniki

  Organizatorji sejma Kapital 2000 so danes, 16. maja, Cvetki Selšek, predsednici uprave SKB banke, podelili nagrado za najuglednejšega finančnika v letu 1999.

  PDF
 • 15.05.2000

  SKB banka in Mobitel podpisala pismo o nameri o sodelovanju pri projektu WAP

  V teh dneh sta Mobitel d.d. in SKB banka d.d. podpisala pismo o nameri o sodelovanju pri projektu razvoja WAP bančništva.

  PDF
 • 11.04.2000

  Dobri poslovni rezultati SKB banke v prvem četrtletju

  Na današnji novinarski konferenci je uprava SKB banke z zadovoljstvom predstavila četrtletne rezultate poslovanja SKB banke, tekoče aktivnosti združevanja in strategijo za novo razvojno obdobje.

  PDF
 • 14.03.2000

  Dogovor o načinu vnovčevanja čekov

  Slovenske poslovne banke, med njimi tudi SKB banka, smo se dogovorile o novem načinu unovčevanja čekov.

  PDF
 • 03.03.2000

  Skupščina SKB banke potrdila zamenjavo revizorja

  Na 9. skupščini SKB banke d.d, ki je potekala v četrtek 2. marca 2000, so delničarji soglasno potrdili sklep o novem revizorju SKB banke za leto 1999 in sicer bo to revizorska hiša Deloitte & Touche iz Ljubljane.

  PDF
 • 15.02.2000

  Imetniki tekočih računov SKB banke odslej zavarovani tudi za primer nezgodne smrti

  SKB banka je v decembru 1999 pridobila dovoljenja za posredovanje pri prodaji zavarovalniških storitev. SKB banka je tako v sodelovanju z Zavarovalnico GENERALI SKB imetnikom tekočih računov SKB banke ponudila različne pakete nezgodnega zavarovanja.

  PDF
 • 03.02.2000

  Potrditev bonitetnih ocen za SKB in NKBM ob najavi namere o združitvi

  Ob nedavni najavi namere o združitvi SKB in NKBM ter po objavi nove uprave SKB banke o čiščenju kreditnega portfelja in vzpostaviti višjih rezervacij za posojila, odobrena v preteklih letih, je največja globalna agencija, ameriška Thomson Financial BankWatch, 18. januarja 2000 objavila kratko oceno namere o združitvi in potrdila dosedanje bonitetne ocene obeh bank.

  PDF
 • 31.01.2000

  SKB banka izenačila dnevne limite za dvig gotovine na bankomatih

  SKB banka je izenačila dnevne limite za dvig gotovine na lastnih in ostalih bančnih avtomatih drugih slovenskih bank.

  PDF
 • 20.01.2000

  SKB banka je aktivno sodelovala na mednarodni konferenci za tuje investitorje

  Britanska poslovna revija Euromoney je 18. in 19. januarja na Dunaju organizirala že tradicionalno letno konferenco za tuje investitorje v Srednji in Vzhodni Evropi.

  PDF
 • 18.01.2000

  Stanovanjski krediti SKB banke z valutno klavzulo v evrih

  SKB banka svojim strankam v januarju ponovno nudi možnost najema stanovanjskega kredita z valutno klavzulo v evrih, in sicer za nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjske enote, nakup zazidljivega zemljišča ali plačilo dajatev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

  PDF
 • 14.01.2000

  SKB banka leto 1999 zaključila z operativnim dobičkom in očiščeno bilanco

  Po preliminarnih ocenah poslovanja je SKB banka leto 1999 zaključila z operativnim dobičkom, ki znaša okoli 3 milijarde SIT.

  PDF
 • 14.01.2000

  SKB banka in NKBM podpisali dogovor o nameri združitve bank

  Upravi bank sta se konec leta 1999 sporazumeli o nameri združitve bank. Postopek združevanja med bankama, ki danes po velikosti zavzemata drugo in tretje mesto med slovenskimi bankami, vsaka s približno 12-odstotnim tržnim deležem, bo zaključen maja oziroma junija letos s potrditvijo s strani delničarjev obeh bank na letni skupščini.

  PDF
 • 13.01.2000

  Uspešen prehod SKB banke v leto 2000

  SKB banka ni imela večjih težav z računalniškim prehodom v leto 2000. To dokazuje dejstvo, da smo v banki vložili veliko naporov, časa in sredstev v zagotavljanje skladnosti svojega informacijskega sistema zahtevam leta 2000.

  PDF