SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Nagrade in priznanja

Banka leta 2017 v Sloveniji

Banka leta 2017 v Sloveniji

SKB banki je že šestič uspelo osvojiti priznanje, ki ga podeljuje mednarodna strokovna revija The Banker. 29. novembra 2017 sta Francois Turcot in Vojka Ravbar, glavni izvršni direktor in namestnica glavnega izvršnega direktorja, na slovesni podelitvi v Londonu prevzela priznanje revije The Banker.

V SKB smo ponosni na priznanje, ki je v mednarodnih finančnih in bančnih krogih visoko cenjeno.

Banka leta 2017 v Sloveniji

SKB najboljša banka v Sloveniji v letu 2017 po oceni Euromoney-a

Prejeli smo priznanje za odličnost britanske finančne revije Euromoney (Euromoney Awards for Excellence 2017)

Priznanja Euromoney Awards for Excellence segajo v leto 1992, ko so bila prva svoje vrste v svetovni industriji finančnega založništva. Euromoney-jeve nagrade za odličnost zajemajo več kot 20 globalnih skupin produktov, najboljše v svojem razredu v vseh regijah in najboljše banke v skoraj 100 državah po vsem svetu. Rezultati so objavljeni v julijski izdaji revije Euromoney in na spletni strani www.euromoney.com. Priznanja so bila podeljena na prireditvi Euromoney Awards for Excellence v The Tower of London v četrtek, 6. julija 2017. V imenu banke SKB je priznanje prevzela Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja.

Euromoney 2017

Amundi skladi prejeli priznanje revije Moje finance za kakovost upravljanja

Revija Moje finance je že sedmo leto zapored ocenila upravljavce skladov in sklade, ki so najbolje plemenitili denar vlagateljev v zadnjih treh oziroma petih letih. Podelitev nagrad najuspešnejšim vzajemnim skladom je potekala 14. marca 2017.

Za sklade Amundi, iz kategorij Obvezniški evropski 2014 – 2016, Delniški trgi v razvoju 2014 – 2016, Delniški energija, materiali in javna oskrba 2014 – 2016 ter Delniški energija, materiali in javna oskrba 2012 - 2016, ki jih tržimo v banki SKB, smo prejeli štiri kipce.

Tudi v ostalih kategorijah so bili skladi Amundi blizu prvim uvrstitvam, kar priča o kakovosti skladov, ki jih trži banka SKB.

Priznanje za Amundi sklade

SKB je najboljša banka v Sloveniji 2017 po izboru Global Finance

Revija Global Finance je znova podelila priznanja najboljšim bankam po vsem svetu. SKB je po njihovi oceni, že drugič, najboljša banka v Sloveniji.

Družba Global Finance je bila ustanovljena 1987 leta, bralce ima v 192 državah sveta, revija pa izhaja v nakladi 50.000 izvodov. Revijo spremlja 8.000 mednarodnih investitorjev.


Banka leta 2016 v Sloveniji

Banka leta 2016 v Sloveniji

Banka SKB je že petič osvojila priznanje, ki ga podeljuje mednarodna strokovna revija The Banker. 7. decembra 2016 sta Francois Turcot in Vojka Ravbar, glavni izvršni direktor in namestnica glavnega izvršnega direktorja, na slovesni podelitvi v Londonu prevzela priznanje revije The Banker.

Banka leta 2016 v Sloveniji

SKB je najboljša banka v Sloveniji po oceni Euromoney-a

Euromoney 2016

Priznanja Euromoney Awards for Excellence segajo v leto 1992, ko so bila prva svoje vrste v svetovni industriji finančnega založništva. Narava globalnega bančnega sektorja se spreminja in letos so pri Euromoney-u v skladu z njimi naredili nekaj temeljnih sprememb pri ocenjevanju.

Glavni namen sprememb temelji na:

  • želji, da se odmaknejo od nagrad posameznim kategorijam proizvodov, kjer so na voljo tudi drugi kazalci, povezani z njihovim statusom in značilnostmi;
  • osredotočenju na banke / investicijske banke, ki lahko dokažejo svojo sposobnost, da zmorejo zadovoljevati potrebe strank in se prilagajati tržnim in regulativnim spremembam
  • in obravnavanju kandidatov za te nagrade, ki morda ne poslujejo globalno, so pa resnično vrhunski v načinu, kako nudijo storitve, ki jih zagotavljajo strankam.

Euromoney-jeve nagrade za odličnost zajemajo več kot 20 globalnih skupin produktov, najboljše v svojem razredu v vseh regijah in najboljše banke v skoraj 100 državah po vsem svetu. Rezultati so bili objavljeni in predstavljeni na Euromoney Awards for Excellence prireditvi v The Tower of London.
www.euromoney.com

Najboljša banka v Sloveniji 2016

Z leve proti desni: Jelka Novak Katona, vodja Korporativnih komunikacij v SKB, Lucy Fitzgeorge-Parker, Euromoney's Emerging Europe Editor, Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja v SKB.


SKB prejela MasterCardovo priznanje za neoporečnost podatkov

V letu 2015 je MasterCard podelil 25 bankam v evropskem gospodarskem prostoru priznanje za neoporečnost podatkov. Priznanje za doseganje najvišjih standardov v smislu neoporečnosti (pravilnosti, točnosti in celovitosti) podatkov je prejela tudi SKB.

MasterCardovo priznanje za neoporečnost podatkov

Foto Vinko Kernc: Francois Turcot, glavni izvršni direktor s sodelavci iz SKB in Bankarta ob prejemu priznanja.


SKB - ugledna delodajalka

Ugledni delodajalec

Leta 2015 je podjetje Moje delo d.o.o. na slovenskem trgu opravilo že peto raziskavo Ugled delodajalca, prek katere je 5.574 kandidatov na trgu dela izrazilo, katera podjetja imajo v Sloveniji najvišji ugled kot delodajalci. Med najbolj uglednimi delodajalkami je tudi SKB.


Banka leta 2015 v Sloveniji

The Banker 2015

Banka SKB je že četrtič osvojila priznanje, ki ga podeljuje revija The Banker. Priznanje sta prevzela Francois Turcot in Vojka Ravbar, glavni izvršni direktor in namestnica glavnega izvršnega direktorja.

Ob tej priložnosti je Francois Turcot, glavni izvršni direktor SKB, odgovoril na nekaj vprašanj.

Kateri so glavni izzivi, s katerimi se vaša banka sooča v zadnjem letu?
Slovenija, v kateri posluje banka SKB, kaže spodbudne znake gospodarskega okrevanja. Bančna industrija je bila delno prestrukturirana in likvidnost bančnega sistema se je drastično izboljšala. Vendar pa je dobičkonosnost bančnega sistema kot celote še vedno nezadostna, kar je posledica zmanjšanja obsega posojil, nizkih obrestnih marž, še vedno previsokih operativnih stroškov in oblikovanja dodatnih oslabitev.

Kaj menite, da so bili glavni uspehi, ki jih vaša banka dosegla v zadnjem letu?
Kljub navedenim zahtevnim okoliščinam je SKB znova dosegla visoko stopnjo dobička iz poslovanja, saj je bila sposobna povečati svoje tržne deleže in še racionalizirati stroške poslovanja. Poleg tega ima zaradi stroge politike obravnavanja tveganj in dobrega delovanja oddelka za izterjavo, zelo nizke neto stroške tveganj.

Kakšne načrte ima vaša banka za prihodnje leto, kje vidite priložnosti?
V inovativnosti in kakovosti izdelkov in storitev ter predanosti in strokovnosti naših zaposlenih, kar je osnova za dobre poslovne odnose z našimi strankami. Še naprej bomo zagotavljali njim ustrezne finančne storitve po vsej Sloveniji. S krepitvijo poslovnih sinergij z našima drugima dvema lokalnima podjetjema, SKB Leasingom in podjetjem ALD Automotive, ter s podporo matične Skupine Société Générale, je pred banko SKB še eno uspešno leto.

Banka leta 2015

V reviji The Banker so zapisali: »V zadnjih letih je bančna zgodba povezana z gospodarsko upočasnitvijo na razvitih trgih in rastjo na razvijajočih se trgih. V letošnjem letu postaja podoba še bolj zapletena, saj se nobena regija ni izvila iz upočasnjenih gospodarskih pogojev. Več bankam je uspelo zasijati na regionalni ravni in najboljše med njimi so prejemnice priznanj The Banker.«


SKB najboljša banka v Sloveniji 2015 po oceni Global Finance

Best Bank Award 2015

Mednarodna finančna revija Global Finance je na podlagi analiz in ocen mednarodnih strokovnjakov s področja financ, vodilnih v podjetjih in bančnih svetovalcev imenovala najboljše banke v posameznih državah in regijah. V Sloveniji je za najboljšo banko v letu 2015 imenovala SKB. 


SKB imenovana za nacionalnega prvaka v natečaju European Business Awards 2015/16

SKB je bila imenovana za slovenskega nacionalnega prvaka v natečaju za prestižno nagrado European Business Awards, ki ga podpira RSM, eno največjih globalnih in neodvisnih revizijskih, davčnih in svetovalnih podjetij na svetu. V prestižno tekmovanje European Business Awards, ki ga podpirajo vodilni poslovni menedžerji, akademiki, mediji in politični predstavniki iz celotne Evrope, je bilo vključenih 32.000 podjetij iz 33-ih evropskih držav, 678 podjetij iz vse Evrope pa je bilo imenovanih za nacionalne prvake. Med njimi tudi SKB na področju skrbi za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost. 


SKB najboljša banka v Sloveniji 2014 po oceni Global Finance

Mednarodna finančna revija Global Finance je že 21. leto zapored na podlagi analiz in ocen mednarodnih strokovnjakov s področja financ, vodilnih v podjetjih in bančnih svetovalcev imenovala najboljše banke v posameznih državah in regijah. V srednji in vzhodni Evropi je izbirala najboljše banke v 21 državah. Med kriteriji pa so bili rast premoženja, dobičkonosnost, strateški odnosi, storitve za uporabnike, konkurenčnost cen in inovativnost produktov.


Banka leta 2013 v Sloveniji

Banka leta 2013

SKB je letos že tretjič zapored prejela priznanje »Banka leta 2013 v Sloveniji«, ki ga vsako leto podeljuje mesečnik The Banker.

To priznanje je dokaz, da izhaja ugled SKB iz kakovosti njenih timov na vseh področjih, iz sinergij znotraj banke in z drugimi hčerinskimi bankami v Skupini Société Générale, dokaz, da se zmore s svojo ponudbo in produkti učinkovito odzvati na potrebe strank in tudi na ta način pokazati svojo skladnost s sloganom »Skupaj dosegamo več«. V zelo zahtevnem gospodarskem okolju, na zrelem in konkurenčnem slovenskem trgu, je SKB dokazala svojo sposobnost, da zmore povečati obseg svojega portfelja strank in tržne deleže na posojilih in depozitih.

Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja banke.

Priznanje je prevzela Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja SKB.


Banka leta 2012 v Sloveniji

Banka leta 2012 logo

SKB banka si je že drugo leto zapored prislužila priznanje banke leta v Sloveniji, ki ga podeljuje revija The Banker. Nagrada je rezultat trdnih odnosov, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, razumevanju, iskanju najboljših rešitev in na obojestranskem zadovoljstvu. Tako smo kljub zahtevnim gospodarskim razmeram uspeli potrditi svojo strategijo v letu 2012.

Banka leta 2012 podelitev

Nagrado sta prevzeli Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja, in Jelka Novak Katona, vodja oddelka Korporativne komunikacije, na slovesni podelitvi v Londonu.


Priznanje v raziskavi Euromoney Banking Survey 2012

Februarja 2012 je mednarodna finančna revija Euromoney objavila rezultate raziskave med strankami na področju
privatnega bančništva (Euromoney Banking Survey 2012).

Osvojili smo prvo mesto v kategoriji najboljše storitve privatnega bančništva na področju zasebnosti in varnosti v Sloveniji.


Banka leta 2011 v Sloveniji

Banka leta 2011

V Sloveniji si je priznanje revije The Banker letos prislužila SKB. Priznanje, ki sta ga prevzeli Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja in Nataša Mohorčič Zobec, direktorica divizije Finance, so banki prinesli dobri poslovni rezultati v obdobju, ki so ga zaznamovale izredno zahtevne in nestabilne finančne razmere.

Nagrada je rezultat dela, strokovnosti in inovativnosti vseh zaposlenih. Prepričani smo, da bomo ostali med najboljšimi, saj si prizadevamo nuditi strankam kakovostne bančne storitve po njihovi meri in konkurenčnih cenah ter ustvarjati plodna tla za uspešno poslovanje, ki bo v prid vsem, strankam, zaposlenim in našim lastnikom.


SKB prejela nagrado za najboljše letno poročilo 2010

2011 smo v SKB prejeli nagrado v kategoriji najboljše letno poročilo med finančnimi institucijami in v kategoriji najboljše računovodsko poročilo med finančnimi ustanovami. Tekmovanje za najboljše letno poročilo sta organizirala poslovni dnevnik Finance in Poslovna akademija.

SKB že nekaj let pripravlja letna poročila le v elektronski obliki. 2010 smo elektronsko različico nadgradili z interaktivno spletno različico v Flash verziji, ki skozi interaktivne tabelarne prikaze omogoča preprosto uporabo dokumenta za vlagatelje in analitike za potrebe njihovih analiz.

Posebno pozornost pri pripravi letnega poročila smo namenili računovodskemu delu. Ta je veliko dostopnejši, preglednejši, vključuje številne uporabne informacije, predstavljene na interaktiven način, s poudarki, ki omogočajo bralcem hitrejši in prijaznejši pregled.

Poleg računovodskih izkazov sta v letnem poročilu predstavljeni poslovna in okoljska usmeritev banke SKB ter njena korporativna kultura, ki je del mednarodne bančne Skupine Societe Generale, ter vrednote, strokovnost, inovativnost in timski duh, ki so del vsakdanjika banke in nagrajenega letnega poročila.

Letno poročilo 2010